Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

Realizator projektu:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) to najstarsza i największa organizacja pozarządowa działająca na rzecz tej grupy osób i ich otoczenia w Polsce.

Początek historii Stowarzyszenia sięga lat 60-tych ubiegłego wieku. PSONI jest prekursorem nowatorskich koncepcji w podejściu do niepełnosprawności, które można liczyć w tysiącach. Innowacyjność działania to marka PSONI. Społeczne inicjatywy rozwijane i doskonalone przez lata zostały na stałe włączone do polityki społecznej w Polsce.

Przez ponad pół wieku swojej działalności Stowarzyszenie wywarło znaczący wpływ na zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w naszym kraju.

PSONI jest inkubatorem kapitału społecznego. Zrzesza tysiące rodziców, profesjonalistów oraz samych osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy wspólnie działają na rzecz pełnego włączenia osób doświadczających niepełnosprawności intelektualnej w społeczeństwo.

Wiemy co zrobić, aby niemożliwe stało się możliwe.

Jeśli chcesz poznać szczegóły naszej działalności zapraszamy na stronę www.psoni.org.pl

O projekcie:

Projekt „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” realizuje Polskie Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie 7 innowacyjnych pomysłów na rzecz poprawy skuteczności usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych (ON) na terenie całego kraju w okresie od 01.09.2016r. do 31.05.2018 roku.