Inkubator innowacji społecznych TransferHUB – od edukacji do zatrudnienia

Realizator projektu: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE, PwC Polska, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

O projekcie: 

„Inkubator innowacji społecznych TransferHUB – od edukacji do zatrudnienia”

To miejsce pracy (HUB) nad oddolnymi, łączącymi różnorodne światy i doświadczenia pomysłami dotyczącymi wyzwań i barier w przechodzeniu (Transfer) osób młodych z edukacji do zatrudnienia.
TransferHUB to możliwość dla ciebie, żeby sprawdzić siebie i swój pomysł przy wsparciu doradców, tutorów, ekspertów, praktyków, odbiorców i z równie ważnym wsparciem finansowym – w sumie dającymi ci swobodę działania.