Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji

Realizator projektu: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan.

O projekcie: 

Projekt „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa realizowany w partnerstwie przez Zachodniopomorską Grupę Doradcza Sp. z o. o. i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan.

Projekt realizowany będzie w trzech obszarach:

  • Obszar I: województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie.
  • Obszar II: województwa: mazowieckie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i łódzkie.
  • Obszar III:  województwa: świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie i podkarpackie.

Wartość projektu: 3 689 671,50 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 3 478 991,25 zł.