Social(i)Makers – podsumowanie działań w 2018

Poprzez działania zrealizowane w ramach projektu Social(i)Makers w 2018 r. udało się dotrzeć do 5246 osób zainteresowanych tematyką innowacji społecznych.

Akademia Innowacji Społecznych (ang. Social Innovation Academy)

Akademia Innowacji Społecznych to inicjatywa, której podstawowym zadaniem jest rozwijanie wiedzy na temat innowacji społecznych. W jej ramach zorganizowany został kurs on-line oraz szkolenia stacjonarne, które odbywały się w 7 krajach partnerskich – w Austrii, Niemczech, Słowenii, Słowacji, Polsce, na Węgrzech i we Włoszech. Zarówno kurs, jak również warsztaty składały się z 7 modułów prowadzących uczestników przez proces wdrażania innowacji społecznych – od pomysłu, przez realizację, aż po ocenę ich wpływu.

W kursie internetowym udział wzięło – 2700 osób (w tym 350 na terenie Polski), natomiast w warsztatach stacjonarnych 1652 osób (w tym 435 z Polski).

5246

– do tylu osób dotarły informacje nt. Social(i)Makers

7

krajów partnerskich

2700

uczestników kursu internetowego (globalnie)

w tym

350

uczestników kursu internetowego z Polski

1652

uczestników kursu stacjonarnego (globalnie)

w tym

435

uczestników kursu stacjonarnego z Polski

Festiwale Social(i)Makers

Festiwale Social(i)Makers to jednodniowe wydarzenia organizowane w każdym kraju partnerskim. Ich założeniem było promowanie tematyki związanej z innowacjami społecznymi. Organizatorzy wydarzeń zapewnili uczestnikom wiele atrakcyjnych form aktywności, m.in. dyskusje, wykłady oraz pokazy filmów. W festiwalach, które odbywały się w Austrii, Niemczech, Słowacji, Polsce, Słowenii, na Węgrzech i we Włoszech uczestniczyło łącznie 740 osób.

740

uczestników festiwali

Webinaria

Webinaria Social(i)Makers stanowiły uzupełnienie Akademii oraz festiwali. W 2018 r. odbyły się dwa webinary – o finansowaniu innowacji społecznych oraz o użyciu technologii blockchain w innowacjach społecznych. Łącznie wzięło w nich udział 121 uczestników.

Social(i)Makersto międzynarodowy projekt, którego głównym celem jest rozwój, propagowanie i edukacja na temat szeroko pojętej tematyki innowacji społecznych oraz  wspomaganie rozwoju środowisk innowatorów społecznych w Europie Środkowej – finansistów, przedsiębiorców, decydentów i obywateli. Każdy zainteresowany tym tematem nadal może wziąć udział w Akademii Innowacji społecznych – kurs on-line, a także webinaria dostępne są tu [link].

Więcej informacji o – przeszłych, obecnych i przyszłych – działaniach w projekcie znaleźć można:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Social(i)Makers.html

https://www.facebook.com/socialimakers/

https://www.facebook.com/socialimakers.polska/

https://twitter.com/SocialiMakers

https://www.youtube.com/channel/UCPJOdMVjaG5cXnQtzzOHA2Q?disable_polymer=true

https://www.linkedin.com/company/socialimakers/