Przestrzeń Innowacji

Realizatorzy projektu:

Fundacja Fundusz Współpracy

Ashoka Polska

Better.

Black Pearls VC

BORIS

Colegium Civitas

FOSa

Polska Przedsiębiorcza

Szkoła Liderów

O projekcie: /projekt tymczasowo wstrzymany/

„Przestrzeń dla innowacji – przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej” to pionierski model inkubowania innowacji społecznych oferujących nowe rozwiązania z zakresu przejścia z edukacji na rynek pracy. Głównym celem projektu jest inkubacja i przetestowanie minimum 30 innowacji, z których po zakończeniu projektu 4 zostaną upowszechnione do stosowania na szeroką skalę. Innowacje wybierane będą spośród pomysłów zgłaszanych przez instytucje, osoby indywidualne lub grupy nieformalne z całej Polski. W ramach trwającego 3 lata projektu przewidziano następujące zadania:

– Preinkubacja – działania edukacyjne o innowacjach społecznych, których istotnym elementem będzie opracowanie skali dojrzałości innowacji – narzędzia pozwalającego ocenić na jakim etapie rozwoju jest dana innowacja.

– Poszukiwanie innowacji – kilkuetapowy proces wyłaniania innowacji, w którym kluczowymi elementami branymi pod uwagę przy ocenie innowacji będą: innowacyjność, skalowalność, użyteczność i to, czy innowacja odpowiada na rzeczywiste problemy i potrzeby;

– Inkubacja Innowacji – wsparcie dla wybranych innowatorów przy wypracowaniu i testowaniu innowacyjnego pomysłu (szkolenia, warsztaty, mentoring, networking, wsparcie finansowe);

– Obserwatorium innowacji – system monitorowania i ewaluacji na każdym etapie prac nad innowacjami oraz konfrontowania ich z rzeczywistymi możliwościami wdrożenia, skalowalnością, użytecznością i efektywnością ekonomiczną.

30 wybranych innowatorów otrzyma grant w wysokości do 100 tys. PLN oraz wsparcie i opiekę indywidualnego mentora. Innowatorzy będą mogli też wziąć udział w spotkaniach z potencjalnymi użytkownikami ich innowacji (InnoMixery)

Projekt, którego liderem jest Fundacja Fundusz Współpracy, realizowany jest w szerokim partnerstwie organizacji z różnych sektorów, posiadających potencjał do stworzenia trwałego ekosystemu dla innowacji społecznych. Partnerami projektu są: Ashoka, Better, Black Pearls Advisory, Polska Przedsiębiorcza, Szkoła Liderów, Collegium Civitas, BORIS, Federacja FOSA.=

Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Całkowity budżet projektu: 2 925 594,94 zł

Czas trwania umowy: projekt tymczasowo wstrzymany