Po-po-jutrze: Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych

Realizator projektu: Startup Poznań – Poznańska Społeczność Startupowa i Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

O projekcie: 

Po-po-jutrze: Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych to przestrzeń, w której poszukujemy nowych pomysłów na rozwiązywanie problemów społecznych.

Od 1 września 2016 r. w Po-po-jutrze realizujemy ogólnopolski projekt ukierunkowany na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Poszukujemy innowatorów chcących wprowadzić zmianę w procesie uczenia się wszystkich, którzy ukończyli 18 lat.

Po-po-jutrze to przedsięwzięcie nastawione na przyszłość, którą rozumiemy jako miejsce, w którym każdy może nauczyć się czegoś nowego niezależnie od swojego wieku. W Po-po-jutrze widzimy przykładowo: 30-latków uczących się nowych języków, 40-latków zmieniających zawód, 50-latków podnoszących swoje kwalifikacje i poznających nowe technologie. To przedsięwzięcie pozwalające znaleźć nowe metody rozwoju osób i organizacji, wychodzące naprzeciw zmianom w gospodarce i społeczeństwie.