Nauka bez granic

Platforma „Kiron” to przykład innowacji społecznej opartej na technologii i jednocześnie innowacji społecznej związanej z jednym z najbardziej aktualnych zagadnień społecznych Europy – rosnącej społeczności imigrantów (uchodźców). Jej autorami są dwaj niemieccy społecznicy współpracujący z uchodźcami.

Vincent Zimmer i Markus Kreßler podczas swojej pracy zauważyli, że jednym z problemów, z którym mierzą się imigranci, jest właściwie brak możliwości podjęcia studiów w nowym kraju zamieszkania – przede wszystkim ze względu na trudności proceduralne. Sytuacja ta ma daleko posunięte konsekwencje – ukończenie studiów otwiera przed uchodźcami możliwość podjęcia pracy, poniesienia poziomu życia, jest bardzo ważne w procesie włączania społecznego.  W związku z tym, że uchodźcom trudno dostać się na uczelnię, niemieccy innowatorzy wpadli na pomysł, aby umożliwić im podjęcie kursów prowadzonych przez uniwersytety w formie kursów e-learningowych. Do tego celu stworzyli specjalną platformę e-learningową. Okazało się, że wiele uczelni – i to nie tylko niemieckich – jest chętnych do podjęcia takiego rodzaju współpracy.

Należy zaznaczyć, że system kształcenia oferowany przez platformę Kiron nie jest systemem uniwersyteckim – studenci, który ukończyli dany kurs, nie otrzymują dyplomu i stopnia naukowego, lecz certyfikat. Podjęcie kursów danego uniwersytetu na platformie może pomóc w dostaniu się na sam uniwersytet, ale w tej chwili taka możliwość dotyczy jedynie uchodźców-studentów mieszkających w Niemczech, Jordanii oraz Libanie. Jednak wciąż muszą oni sprostać wymaganiom stawianym przez daną uczelnię. Korzystanie z platformy jest bezpłatne dla uchodźców oraz osób oczekujących na przyznanie azylu. Oprócz kursów tematycznych oferowanych przez uczelnie, platforma zapewnia także naukę języka. Jednak przy zapisie na kursy dostępne na Kironie wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1 – ponieważ wszystkie kursy prowadzone są w tym języku.

Obecnie platforma oferuje kursy z 56 uniwersytetów z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Z kursów korzysta lub już skorzystało 3200 studentów. Platforma działa dzięki zaangażowaniu kilkuset wolontariuszy z kilku krajów.

Warto dodać, że wśród korzystających z platformy szczególnie ważną i liczą grupę stanowią kobiety. Dla nich możliwość zdalnego kształcenia się jest szczególnie istotna – nie tylko ze względu na ograniczenia proceduralne, ale często również te wynikające z czynników kulturowych.

Na koniec kilka słów wyjaśnienia na temat samej nazwy platformy: Chiron to imię najstarszego z centaurów w mitologii greckiej, słynącego z posiadania olbrzymiej wiedzy i wybitnej umiejętności nauczania. Pomysłodawcy innowacji, których celem i ideą jest zapewnienie młodym ludziom nieograniczonego dostępu do edukacji, szukali swojej inspiracji w kulturze starożytnej Grecji, uznając ją za kolebkę demokracji i edukacji wyżej.

Platforma Kiron jest przykładem stworzenia innowacji społecznej dzięki innowacyjnemu wykorzystaniu znanego narzędzia. Platformy e-learningowe to dobrze znany instrument edukacyjny. Jednak zaadresowanie jednej z nich do tak ściśle określonej grupy społecznej i tak efektywne wykorzystanie najważniejszej cechy e-learningu, jaką jest dostępność  – fizyczna, finansowa, administracyjna –  spowodowało, że na nowo odkryliśmy i doceniliśmy potencjał technologii internetowych w rozwiązywaniu problemów – także w obszarze polityki społecznej. Kiron może stać się inspiracją do stworzenia podobnych rozwiązań skierowanych do grup społecznych borykających się z podobnymi trudnościami.

Źródła: https://kiron.ngo/

Fot. https://kiron.ngo/

Kraj: Niemcy