MŁODZIEŻOWE CENTRUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH – WYMIENNIKOWNIA

Masz ciekawy pomysł na zajęcia? Chcesz poznać interesujących ludzi i wymienić się swoimi pasjami? A jeśli dodatkowo mieszkasz w Gdyni i mieścisz się w przedziale wiekowym 13 a 35, odwiedź Wymiennikownię.

Jak wynika z badań GUS młode osoby, zwłaszcza między 16 a 30 rokiem życia mają coraz większe trudności z ukończeniem edukacji oraz wkroczeniem i utrzymaniem się na rynku pracy. Niemniej jednak potrafią oni mówić o swoich potrzebach i znają swoje mocne strony. Dodatkowo są ciekawi, otwarci na nowe, a także mają gotowość do zmian i są mobilni. Dlatego też powstała Wymiennikownia, czyli Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu. Jest to miejsce spotkań, gdzie można poznać osoby z podobnymi pasjami i zainteresowaniami, wspólnie spędzić czas w sposób kreatywny i twórczy. Dodatkowo organizowane są tutaj zajęcia dla szkół, spotkania organizacji i przeróżne eventy stworzone przez młodzież i dla młodzieży.

Wymiennikownia – przestrzeń pod działania

Wymiennikownia to przestrzeń pod działania, by móc być aktywnym poza szkołą i pracą, co wpływa pozytywnie na kreatywność, pewność siebie, umiejętność pracy w grupie, uwalnia od stresu, zmusza do przekraczania własnych granic i dodaje energii do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Każdy w wieku 13-35 lat może wziąć udział w zajęciach, które są bezpłatne. Dodatkowo w Wymiennikowni można zrealizować swój autorski program warsztatów.

Wymiennikownia – punkt w sieci Eurodesk

Wymiennikownia jest również punktem w sieci Eurodesk, która zrzesza 34 kraje europejskie. Oznacza to, że młodzież, osoby pracujące z młodzieżą i organizacje młodzieżowe informowane są tutaj o możliwościach wyjazdów za granice w ramach staży, szkoleń, wymiany studenckiej lub wolontariatu; programach edukacyjnych, konkursach, możliwościach pozyskiwania grantów i partnerów do realizacji projektów. Wiedza o tego typu przedsięwzięciach jest formą aktywizacji zawodowej. Eurodesk jest finansowany i spierany merytorycznie przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+.

Wymiennikownia – wsparcie na rzecz przedsiębiorczości

Zespół Wymiennikowni pomaga młodzieży wejść na rynek pracy poprzez realizowane projekty i działania edukacyjne związane z przedsiębiorczością i rozwojem osobistym. Działania realizowane są zgodnie z zasadą równości szans.

Projekt Wymiennikownia był odpowiedzią na brak miejskiej oferty kierowanej do młodzieży z różnych środowisk, która dawałaby im szanse rozwoju swojego potencjału na miarę oferty europejskiej. Powstał w ramach Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy.

Więcej informacji na temat warsztatów, oferty dla szkół oraz prowadzonych projektów można znależć na stronie www.wymiennikownia.org.

Zdjęcia pochodzą ze strony www.wymiennikownia.org.