Małe Wielkie Zmiany

Realizator projektu: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielczości Socjalnej oraz PwC Polska

O projekcie: 

Wspieramy ludzi z inicjatywą! Chcemy znaleźć rozwiązania, które skutecznie pomogą w aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy. Chcemy współpracować z ludźmi, którzy najlepiej znają ich potrzeby i są otwarci na nowe rozwiązania. Zapraszamy do Inkubatora „Małe Wielkie Zmiany”!

Naszym celem jest stworzenie trwałego ekosystemu sprzyjającego innowacjom i pomagającego osobom oddalonym od rynku pracy. W ramach Inkubatora opracowuje się i rozwija nowatorskie rozwiązania oraz buduje sieć współpracy.