INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA

ZAPROSZENIE NA PODSUMOWANIE PROJEKTU

Już 13 lutego 2019 r. w Concordia Designw Poznaniu przy ul. Zwierzynieckiej 3 odbędzie się spotkanie Demo Day. Jego celem jest podsumowanie projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“.

Demo Day to wyjątkowe spotkanie umożliwiające poznanie innowacyjnych rozwiązań dedykowanych usługom opiekuńczym na rzecz osób zależnych. Dodatkowo innowacyjna formuła konferencji umożliwi interakcję między uczestnikami, stworzy możliwość wymiany myśli i doświadczeń. Każdemu stolikowi przewodniczy gospodarz będący ekspertem w danej dziedzinie. Przy każdym ze stołów odbędzie się dyskusja na bieżące tematy dotyczący rozwoju inteligentnych miast. Dzięki czemu uczestnicy będą mieli możliwość integracji i networkingu.

Zgłoszenia do udziały w wydarzeniu można składać na stronie http://inkubatorwielkichjutra.pl/demoday/.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 2.1: Innowacje społeczne).