Generator Innowacji. SIECI WSPARCIA.

Realizator projektu: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”

Od 2002 roku Towarzystwo przeprowadziło przez proces „od pomysłu do realizacji” ponad 1000 innowatorów społecznych, twórców i animatorów w różnym wieku. Działamy w oparciu o autorską metodę inkubacji pomysłów, która łączy podmiotowe podejście z troską o najwyższą jakość działań. Od ponad 8 lat jesteśmy liderem działań międzypokoleniowych. W naszym programie „Seniorzy w akcji” zastymulowaliśmy społeczną zmianę w ponad 300 miejscowościach w całej Polsce. Prowadzimy projekty, które wynikają z naszych pasji i obserwacji świata. Mamy sieć ponad 80 konsultantów, animatorów i tutorów w całym kraju, stabilnych partnerów, doświadczenie i umiejętności, które pozwalają nam eksperymentować i wyznaczać nowe trendy.

O projekcie:

Projekt Generator Innowacji. SIECI WSPARCIA. to nowe przedsięwzięcie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” dotyczące inkubowania innowacji społecznych na rzecz wsparcia niesamodzielnych osób starszych i/lub ich opiekunów. Do 14 marca 2017 roku prowadziliśmy nabór pomysłów. Autorów najlepszych z nich zaprosimy do inkubatora i udzielimy im dotacji na testowanie. Pomysły wesprzemy doradztwem eksperckim i wiedzą w dziedzinie inkubowania.

Szukamy nowatorskich rozwiązań, które w różny sposób rozwijają relacje społeczne tworząc naturalne przyjacielskie i sąsiedzkie sieci wsparcia dla zależnych osób starszych i/lub ich opiekunów.