Czas na staż

Realizator projektu: Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Fundacja Gospodarcza w Gdyni oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

O projekcie:

„Czas na staż – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy”

Inkubator Innowacji Społecznych Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr utworzon w partnerstwie z Narodowym Forum Doradztwa Kariery, Fundacją Gospodarczą w Gdyni oraz Związkiem Rzemiosła Polskiego w ramach projektu „Czas na staż – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” dofinansowanego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.