Connected Care

Projekt „Connected Care” stworzony w 2006 roku przez przedsiębiorstwo społeczne „Turning Point” z Londynu polega na rekrutowaniu wśród lokalnych mieszkańców „badaczy społecznych”. Osoby te na co dzień pracują z najbardziej potrzebującymi, którzy potrzebują stałej, kompleksowej pomocy. Dzięki wypracowanemu systemowi działania, który polega na szybkiej reakcji i bezpośredniemu kontaktowi z potrzebującymi badacze mogą poznać realne potrzeby beneficjentów pomocy i wady istniejącego systemu socjalnego. Efekty pracy badaczy służą reformowaniu pomocy socjalnej, zdrowotnej i innych usług publicznych. Obecnie projekt obejmuje łącznie 130 tys. osób.

Źródło: http://www.nationalvoices.org.uk/wellbeing-our-way/wow-community/examples/connected-care