Centrum społecznych i technologicznych innowacji

W Krakowie ma powstać Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. – wspólna przestrzeń dla start-upów, mikroprzedsiębiorców, grup twórczych i organizacji społecznych.

Fot. Zarząd Inwestycji Miejskich

Przestrzeń Klastra Zabłocie 20.22 podzielona zostanie na strefy, w tym m.in.:

Strefę Przedsiębiorczości – obejmującą działalności w zakresie „start-upów”, inkubatorów przedsiębiorczości, innych, innowacyjnych form przedsiębiorczości.

Strefę Kreatywną – obejmującą działalności w obszarze sztuki i designu, tzw. „nowych mediów”, akcji artystycznych skierowanych do różnych środowisk, terapii poprzez wystawiennictwa.

Strefę Innowacji Społecznych – obejmującą działalność organizacji społecznych, obywatelskich i niezależnych tzw. inkubatorów i laboratoriów społecznych („social labs”), a także innych form innowacji społecznych, w tym grup nieformalnych.

Strefa Miejska to przede wszystkim Biuro Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych urzędu miasta i jego partnerów.

Ponadto, w ramach Klastra Zabłocie 20.22 powstanie strefa integracji.

Inwestycja jest przygotowywana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Źródło: http://krakow.pl/