W Szwecji powstała droga ładująca samochody elektryczne

Produkty, które powstały z plastikowych śmieci wyłowionych z oceanów

Hackathon ethical fashion

Centrum społecznych i technologicznych innowacji

Innowacja – i co dalej?

Zaproszenie na warsztaty

Innowacje Społeczne Przeciw Ubóstwu Energetycznemu!

Zaproszenie na webinarium „Jak mierzyć i informować o społecznym wpływie innowacji”