Deko Eko – designerska odpowiedź na śmieci!

Slow Fashion, upcykling i eko dizajn – to główne idee, którymi na co dzień posługują się twórcy platformy sprzedażowo – promocyjnej Deko Eko. Jej celem jest budowanie świadomości na temat problemu śmieci i gospodarowania odpadami poprzez działania w duchu zrównoważonego rozwoju z naciskiem na troskę o środowisko.

Firma oprócz promocji twórczego przetwarzania zużytych przedmiotów czyli tzw. upcyklingu organizuje eventy, targi, prowadzi działalność edukacyjną w postaci warsztatów recyklingowych, współpracuje również z innymi firmami, których produkty można zakupić za pośrednictwem strony internetowej.

Zakupy na dekoeko.pl są odpowiedzialnym wyborem konsumenckim, ponieważ każdy z produktów zawiera tzw. Faktor DEKO EKO czyli odpowiedzialną ekologicznie cechę np. Slow Fashion tożsamą z pojęciem etycznej i odpowiedzialnej mody, biodegradowalność czy brak marży ( w przypadku produktów przeznaczonych na cele charytatywne).

Więcej o Deko Eko na stronie dekoeko.com.

NaprawmyTo.pl – serwis do naprawy Twojej przestrzeni miejskiej

NaprawmyTo.pl to serwis, dzięki któremu można mapować i raportować problemy zaobserwowane w przestrzeni publicznej, zagrażające bezpieczeństwu i życiu jej mieszkańców. Jak można przeczytać na stronie naprawmyto.pl, serwis powstał po to by ułatwić pracę samorządów i życie mieszkańców, a   pomysł na jego stworzenie zrodził się w oparciu o wnioski organizacji pozarządowych składane do Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”.

Pod patronatem Fundacji i przy wsparciu koordynacyjnym Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia”, kilkanaście organizacji z całego kraju zdecydowało się pracować nad stworzeniem wspólnego narzędzia informatycznego, które będzie mogło być lokalizowane w kolejnych gminach. NaprawmyTo.pl pozwala na sprawne współdziałanie między władzą a obywatelem, a jego użycie prowadzi do sytuacji, w której z jednej strony mieszkańcy zyskują załatwione szybko sprawy, z drugiej zaś samorząd może łatwiej wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Zagrożenia można zgłaszać nie tylko za pośrednictwem serwisu, ale również dzięki aplikacji na telefon dostępnej dla systemów Android i OS.

Do tej pory NaprawmyTo.pl obsługuje 9 największych miast w Polsce. Szczegółowe informacje o samym projekcie i o tym jak do niego dołączyć można znaleźć na stronie: naprawmyto.pl.

Pierwsze studia z zakresu Innowacji Społecznych (Olsztyn)

W lutym startują Olsztynie ruszają pierwsze, podyplomowe studia z zakresu Innowacji Społecznych. Oferta skierowana jest do przedstawicieli NGO, administracji publicznej oraz biznesu. Pomysłodawca studiów – Federacja „FOSa”, do udziału w zajęciach zaprasza również tych, którzy posiadają innowacyjne pomysły, ale brakuje im doświadczenia w ich realizacji oraz tych, którzy w innowacjach społecznych szukają inspiracji i pomysłu na siebie.

Studenci przez dwa semestry nauki w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie będą zdobywać wiedzę m.in. z zakresu zarządzania twórczym zespołem, mierzenia wpływu społecznego czy marketingu innowacji społecznych. Program studiów skupia się na sferze socjalnej innowacji, nie brakuje w nim jednak wiedzy ekonomicznej i biznesowej. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele akademiccy i praktycy z różnych sektorów m.in. Bohdan Skrzypczak, Agata Stafiej-Bartosik, Mirella Panek-Owsiatyńska, Wacław Idziak i wielu innych. Forma zajęć obejmie zarówno wykłady, ćwiczenia konwersatoria jak i warsztaty np. z Social Resporting Standard.

Studia rozpoczynają się w lutym, ich koszt wyniesie 4850 zł. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Federacji FOSa (ul. M. Kotańskiego 1, tel. 89 523 60 92, biuro@federacjafosa.pl). Rekrutację prowadzi Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie (ul. Jagiellońska 59, tel. 89 534 71 53 lub 519 062 013, sekretariat@wsiie.olsztyn.pl).

Źródło: http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/2010361.html