Artykuły dotyczące Innowacji społecznej w Polsce

Wyjątkowy Teatr 21

Teatr 21 to jedyny teatr w Polsce, w którym aktorami są osoby z zespołem Downa i autyzmem – uczniowie i absolwenci szkoły „Dać Szansę”. Członkowie zespołu współpracują ze sobą od 2005 roku, początkowo grupa pracowała nad przedstawieniami jasełkowymi, później do repertuaru dołączyły spektakle autorskie.

Teatr21

Teatr21.pl

Większość widowisk, które można zobaczyć na deskach teatru są efektem wypracowanych w trakcie prób scenariuszy. Przez kilkanaście lat pasja realizowana w ramach zajęć pozalekcyjnych przerodziła się w pracę, za którą aktorzy otrzymują wynagrodzenie. Na co dzień aktorzy teatru pracują w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, jednak ich spektakle gościły na deskach wielu warszawskich scen takich jak: Teatr Dramatyczny, Teatr Powszechny, Muzeum Żydów Polskich POLIN. Teatr 21 miał okazję wystąpić również na wielu krajowych festiwalach np. Brave Festival, Malta Festival Poznań czy Hurra Art! Za sukcesem grupy stoi Justyna Sobczyk, szefowa działu pedagogiki teatru w Instytucie Teatralnym w Warszawie, pedagożka teatru i reżyserka. Z Teatrem 21 współpracują twórcy video, edukatorzy, dramaturdzy, muzycy oraz tancerze działający na co dzień w stołecznych instytucjach kultury.

Więcej informacji o teatrze oraz aktualny repertuar: http://teatr21.pl/

Wszelkie prawa do wykorzystanych zdjęć należą do autorów, Teatr21.

Deko Eko – designerska odpowiedź na śmieci!

Slow Fashion, upcykling i eko dizajn – to główne idee, którymi na co dzień posługują się twórcy platformy sprzedażowo – promocyjnej Deko Eko. Jej celem jest budowanie świadomości na temat problemu śmieci i gospodarowania odpadami poprzez działania w duchu zrównoważonego rozwoju z naciskiem na troskę o środowisko.

Firma oprócz promocji twórczego przetwarzania zużytych przedmiotów czyli tzw. upcyklingu organizuje eventy, targi, prowadzi działalność edukacyjną w postaci warsztatów recyklingowych, współpracuje również z innymi firmami, których produkty można zakupić za pośrednictwem strony internetowej.

Zakupy na dekoeko.pl są odpowiedzialnym wyborem konsumenckim, ponieważ każdy z produktów zawiera tzw. Faktor DEKO EKO czyli odpowiedzialną ekologicznie cechę np. Slow Fashion tożsamą z pojęciem etycznej i odpowiedzialnej mody, biodegradowalność czy brak marży ( w przypadku produktów przeznaczonych na cele charytatywne).

Więcej o Deko Eko na stronie dekoeko.com.

NaprawmyTo.pl – serwis do naprawy Twojej przestrzeni miejskiej

NaprawmyTo.pl to serwis, dzięki któremu można mapować i raportować problemy zaobserwowane w przestrzeni publicznej, zagrażające bezpieczeństwu i życiu jej mieszkańców. Jak można przeczytać na stronie naprawmyto.pl, serwis powstał po to by ułatwić pracę samorządów i życie mieszkańców, a   pomysł na jego stworzenie zrodził się w oparciu o wnioski organizacji pozarządowych składane do Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”.

Pod patronatem Fundacji i przy wsparciu koordynacyjnym Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia”, kilkanaście organizacji z całego kraju zdecydowało się pracować nad stworzeniem wspólnego narzędzia informatycznego, które będzie mogło być lokalizowane w kolejnych gminach. NaprawmyTo.pl pozwala na sprawne współdziałanie między władzą a obywatelem, a jego użycie prowadzi do sytuacji, w której z jednej strony mieszkańcy zyskują załatwione szybko sprawy, z drugiej zaś samorząd może łatwiej wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Zagrożenia można zgłaszać nie tylko za pośrednictwem serwisu, ale również dzięki aplikacji na telefon dostępnej dla systemów Android i OS.

Do tej pory NaprawmyTo.pl obsługuje 9 największych miast w Polsce. Szczegółowe informacje o samym projekcie i o tym jak do niego dołączyć można znaleźć na stronie: naprawmyto.pl.

Pierwsze studia z zakresu Innowacji Społecznych (Olsztyn)

W lutym startują Olsztynie ruszają pierwsze, podyplomowe studia z zakresu Innowacji Społecznych. Oferta skierowana jest do przedstawicieli NGO, administracji publicznej oraz biznesu. Pomysłodawca studiów – Federacja „FOSa”, do udziału w zajęciach zaprasza również tych, którzy posiadają innowacyjne pomysły, ale brakuje im doświadczenia w ich realizacji oraz tych, którzy w innowacjach społecznych szukają inspiracji i pomysłu na siebie.

Studenci przez dwa semestry nauki w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie będą zdobywać wiedzę m.in. z zakresu zarządzania twórczym zespołem, mierzenia wpływu społecznego czy marketingu innowacji społecznych. Program studiów skupia się na sferze socjalnej innowacji, nie brakuje w nim jednak wiedzy ekonomicznej i biznesowej. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele akademiccy i praktycy z różnych sektorów m.in. Bohdan Skrzypczak, Agata Stafiej-Bartosik, Mirella Panek-Owsiatyńska, Wacław Idziak i wielu innych. Forma zajęć obejmie zarówno wykłady, ćwiczenia konwersatoria jak i warsztaty np. z Social Resporting Standard.

Studia rozpoczynają się w lutym, ich koszt wyniesie 4850 zł. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Federacji FOSa (ul. M. Kotańskiego 1, tel. 89 523 60 92, biuro@federacjafosa.pl). Rekrutację prowadzi Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie (ul. Jagiellońska 59, tel. 89 534 71 53 lub 519 062 013, sekretariat@wsiie.olsztyn.pl).

Źródło: http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/2010361.html