PRZESTRZEŃ INNOWACJI BAZA WIEDZY O INNOWACJACH SPOŁECZNYCH INNOWACJE SPOŁECZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE KONKURS NA OPIS INNOWACJI SPOŁECZNYCH

KONKURS

"Podziel się innowacją - jak w nowy sposób rozwiązywać problemy społeczne"

***

 NABÓR ZGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONY

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ostatnim tygodniu lutego